Gamifikacja

Redakcja

Już od początku tego tysiąclecia mówi się, że gamifikacja wykorzystywana w biznesie – mniejszym lub większym, to rewolucyjna metoda, która odmieni kwestie motywacji pracowników, zwiększania efektywności, a co za tym idzie wielkości sprzedaży.
Do polskiego biznesu nowe techniki gamifikacyjne wśliznęły się po cichu. Moment, w którym coraz większa ilość firm zaczęła wprowadzać gamifikację w struktury działania nie wywołał szczególnego wstrząsu ani nagłej zmiany zwyczajów pracodawców. Jednak faktem jest, że systemy motywowania pracowników na podstawie osiągnięć w „grach” stają się coraz popularniejsze i już niedługo zawitają nawet do małych przedsiębiorstw. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na mity i nieścisłości w postrzeganiu gamifikacji, jako narzędzia do motywowania pracowników. Wpadnięcie w tę pułapkę może zaprzepaścić nawet najlepsze chęci pracodawcy i chęć do zmian ze strony pracowników. A więc, czego unikać w procesie gamifikacji metod motywowania pracowników.


1.Gamifikacja to nie punktyfikacja
Często możemy spotkać się z opinią, że gamifikacja to po prostu sposób na przyznawanie punktów, wirtualnych odznak czy medali, na podstawie których można jasno określić, który z pracowników wykonał więcej pracy, w krótszym czasie i z dobrymi wynikami. Jest jednak druga metoda, która wchodzi w skład gamifikacji: ludyfikacja (ang. playfulness), która skupia się nie tyle na przyznawaniu punktów i „nagród”, co na nagradzaniu pracowników za osiąganie żmudnych, długich i trudnych celów. Poniżej znajdują się najważniejsze pojęcia, które możemy połączyć z punktyfikacją i ludyfikacją.

Punktyfikacja:

 kolekcjonowanie
 z góry ustalone i narzucone cele
 rywalizacja
 odznaki
 tablice wyników

Ludyfikacja:
 postęp
 wielka gra
 samodzielnie wyznaczanie celów
 uczenie się
 społeczność

2. Gamifikacja pomoże na wszystko
Jeżeli gamifikację, jako narzędzie motywowania wprowadzimy umiejętnie, czyli dostosujemy system do wielkości firmy, jej charakteru i zespołu pracowniczego, z pewnością zapewnimy sobie zwiększenie sprzedaży naszych produktów i usług, a co za tym idzie zwiększenie przychodów i efektywności. Lepiej zmotywowani pracownicy, funkcjonujący w ramach społeczności przedsiębiorstwa, w sposób naturalny są lepiej zorientowani na cel i wspólne działanie na rzecz przedsiębiorstwa. Źle dobrany system gamifikacji i gratyfikacji poszczególnych działań i wyników przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych- demotywację pracowników, spadek efektywności, sprzedaży i w wyniku tego przychodów naszej firmy.
3. Gamifikacja to jedyne narzędzie motywacji
Firmy korzystające z gier w procesie motywowania kadry często uznają, że już nic oprócz systemu gier nie jest im potrzebne. Jednak motywację możemy podzielić na dwa rodzaje: wewnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza odznacza się satysfakcją z osiągniętego celu, nieoczekiwanymi nagrodami i wzbudzaniem pomysłowości i kreatywności. Drugi jej rodzaj to głównie nagrody za narzucone z góry cele, samodzielna praca w celu otrzymania obiecanej nagrody i możliwość spadku wartości nagród. Wnioski? Każdy, kto wprowadza w funkcjonowanie firmy gamifikację powinien starać się równoważyć oba rodzaje motywacji. A co ponadto? Bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na motywację są stabilność zatrudnienia, demokracja w podejmowaniu najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie i atmosfera codziennej pracy.


4. Gamifikacja angażuje
Oczywiście, podobnie jak każda gra. Znowu jednak możemy wyróżnić dwie części zagadnienia: zaangażowanie transakcyjne i emocjonalne. To pierwsze to zapłata za wykonanie, działanie tylko w zakresie zleconych czynności, schematyczność i rutyna prowadząca do zwolnienia się pracownika. To drugie zapewnia przywiązanie do firmy i ponadstandardowe działania na rzecz osiągnięcia celu i rozwoju zarówno firmy jak i samego pracownika. I znowu, najważniejszym czynnikiem jest równowaga, która zapewnia optymalne wyniki motywacji przez gamifikację. Przechylona w jedną stronę szala nigdy nie przynosi korzyści!
5. Punkty i odznaki to nieodłączna część gamifikacji
Jeżeli zastosujemy wszystkie wcześniej wspomniane rady, i nie damy się złapać na powszechne opinie na temat gamifikacji, nasz system obejdzie się bez odznak i punktów przyznawanych pracownikom.
Podsumowując, najważniejsze w wprowadzaniu narzędzi gamifikacyjnych są dokładnie opracowane i przemyślane decyzje dotyczące rozmiarów i sposobu ich wprowadzenia. Dbając także o niezbędną równowagę między wszystkimi aspektami z pewnością nowe narzędzia przyczynią się do wzrostu wydajności i efektywności pracowników, do ich zadowolenia i zwiększenia poziomu motywacji. A stąd już niedaleko do zwiększonej sprzedaży i większych zysków z niej.
Artykuł opracowany został na podstawie raportu Darcy Jacobsena „5 myths about gamification everyone shoud know”. Źrodło: http://www.globoforce.com/gfblog/2013/5-myths-about-gamification-everyone-should-know/