Jak motywacja wpływa na pracownika?

Redakcja

Pomiędzy pracą, a motywacja do pracy istnieje nierozerwalna więź. Jakość i wydajność pracy wynika bezpośrednio z tego, czy jesteśmy z niej zadowoleni. Jak słaba motywacja wpływa na pracownika, jak ją usprawnić i na co zwracać uwagę?

W raporcie „Zwycięstwo motywacji” przygotowanym przez Harvard Business Review Polska znajdują się wyniki ciekawego badania, którego celem było sprawdzenie, czy menadżerowie mają świadomość, jak ważnym aspektem motywacji pracownika jest fakt, że osiąga on postępy w pracy.

Przepytano grupę 669 menadżerów, z których tylko 5% uznało za istotne dostrzeganie postępów poczynionych przez pracownika. Zdecydowana większość respondentów uznała wspieranie pracowników w osiąganiu postępów pracy za mało istotne (95%). Dla konstatacji warto przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych w ramach tej samej akcji, które przeprowadzono na 26 zespołach projektowych (238 osób). Celem badania było wyselekcjonowanie ze zgromadzonego materiału badawczego opisy stanów wewnętrznych i zdarzeń podczas pracy, które motywowały do większej kreatywności i efektywności. Pracownicy zapisywali swoje uwagi w dzienniczkach. Łącznie zebrano prawie 12 tys. wpisów.

Badanie trwało aż 10 lat i miało ukazać „prawdziwą twarz” motywacji. Wyniki badań są jednoznaczne: codziennym źródłem motywacji są postępy w pracy. Widoczny Progress lub stagnacja warunkują tak zwane “dobre” lub “złe” dni. A jak nietrudno się domyślić, od nastawienia pracownika zależy jego długofalowa efektywność i przywiązanie do miejsca pracy.

Dlatego bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na:

  • dostrzeżenie postępów pracy,
  • jasne przedstawienie celowości wykonanej pracy,
  • wykorzystanie systemów wspierających motywację,
  • odnoszenie się z szacunkiem do pomysłów pracownika,
  • informowanie podwładnych o zmianie priorytetów.

Nie zawsze jesteśmy w stanie regularnie kontrolować postępy pracy naszych pracowników, a tym samym nie zawsze możemy odpowiednio ich gratyfikować. Warto zatem pomyśleć o systematyzacji mechanizmów premiujących postęp. Będziemy mieć wtedy pewność, a zatrudniona osoba gwarancję, że za dobrze wykonaną pracę dostanie konkretną premię. Nieważne, czy będzie to nagroda rzeczowa, finansowa, czy uznaniowa. Przykładem ciekawego zastosowania automatyzacji modelu motywacyjnego jest serwis Motiveo, który pozwala na stworzenie kompleksowego programu lojalnosciowego dla konkretnego odbiorcy, lub grupy odbiorców. Platforma przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą wspierać działania sprzedażowe.

Artykuł powstał w oparciu o raport specjalny „Zwycięstwo motywacji” Harvard Business Review Polska.