Jak odnaleźć w sobie motywację do pracy

Aleksandra Grębska

Aby pracować wydajnie i efektywnie potrzebna jest odpowiednia motywacja do pracy. Bez tego nasz wysiłek włożony w działanie wydaje się bezcelowy i nieistotny. Często jednak nie wiemy, jak tę motywację w sobie odnaleźć. Nie jest to sprawa prosta, jednak przy odrobinie wysiłku jak najbardziej osiągalna.

Motywacja to kwestia bardzo indywidualna, każdy z nas inaczej zachęca samego siebie do pracy. Istnieją dwa czynniki wpływające na nasze motywowanie się – zewnętrze oraz wewnętrzne. Ta pierwsza kategoria to wszystkie rzeczy, które nas otaczają i dotyczą pracy bezpośrednio np. wynagrodzenie czy porównanie z innymi pracownikami. Z kolei czynniki wewnętrzne to nasze potrzeby, odnalezienie istoty naszej pracy i tego, co ukierunkowuje nas na działanie.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że głównym bodźcem mobilizującym nas do pracy powinna być świadomość, że wszystko zależy wyłącznie od nas i naszych decyzji. To one są kluczowym czynnikiem, który decyduje o tym, czy coś nam się chce czy nie. Jeśli podejmowane przez nas wybory będą odzwierciedleniem naszych potrzeb, będziemy mogli żyć w zgodzie z samym sobą, a w związku z tym będziemy sumienniej i z większą chęcią wykonywać powierzone nam zadania.

Właśnie dlatego na samym początku, przed podjęciem się danego zagadnienia, należy zastanowić się, dlaczego chcemy coś zrobić, w jaki sposób, jakimi środkami. Wizualizacja swojego celu jest bardzo pomocna. Jeśli jasno go sprecyzujemy bardziej się staramy, bo dokładnie wiemy, do czego dążymy. W określeniu i realizacji planu może nam także pomóc narzędzie, takie jak Motiveo, dzięki któremu na bieżąco możemy kontrolować efekty naszych działań. System może stać się podstawą do wyznaczania konkretnych celów w oparciu o czytelne zasady i możliwość planowania benefitów. Umiejętne wykorzystanie dostarczonych przez platformę wyników może przełożyć się na zwiększenie naszej motywacji. Pracownik, który dobrze rozumie, czego się od niego wymaga i dostrzega, że efekty jego pracy są obiektywnie i systematycznie weryfikowane może pracować lepiej i wydajniej.

Kolejnym sposobem na zwiększenie swojej motywacji jest wypisanie na kartce wszelkich korzyści wynikających z wykonania zadania – nie ograniczajmy ich, nie wszystkie muszą być logiczne. Im więcej powodów znajdziemy w sobie do działania, tym łatwiej będzie nam się zabrać za wykonywanie obowiązków.

Pamiętajmy również o planowaniu działań – podzielmy sobie zadanie na mniejsze części i stopniowo wykonujmy każdą z nich. Bardzo często najbardziej demotywująca w pracy okazuje się realizacja skomplikowanego projektu zapisanego w jednej pozycji na liście. A wystarczy rozbić projekt na szczegółowe zadania, aby praca ruszyła do przodu. Podzielenie zadania na kilkanaście mniejszych działa bardzo motywująco: jeśli widzimy na liście coś, co można zrobić w parę chwil znacznie łatwiej jest nam zacząć. Cała reszta pracy idzie również o wiele szybciej.

Istotne w całym procesie motywowania się jest nastawienie – jeśli będziemy pozytywnie nastawieni do pracy wszystko będzie przychodzić z większą łatwością. Również powtarzanie sobie, z pozoru oczywistych banałów typu „uda mi się”, „zrobię to”, może nam dodać przysłowiowych skrzydeł i pozwolić na efektywniejszą pracę. Wiara w swoje możliwości jest bardzo ważna, a wizja sukcesu pobudza do działania. Pozwólmy sobie też na małe przyjemności po osiągnięciu celu – nagradzanie samego siebie może działać motywująco.