Motywacja do pracy w zespole

Aleksandra Grębska

Motywacja do pracy jest często sprawą indywidualną. Każdego motywuje coś innego, najpopularniejsze czynniki to uznanie, pieniądze, prestiż czy rozwój osobisty. Ale jak motywować się wzajemnie w zespole, skoro każdy z nas potrzebuje innej motywacji?

Praca w zespole nie jest taka łatwa jak się może wydawać. Każdy członek zespołu ma swoje indywidualne nawyki i przyzwyczajenia, przez co praca często może bywać ciężka. Dlatego też bardzo istotny jest skład zespołu. Dobrze dobrani współpracownicy pracują szybciej, są wydajniejsi i osiągają większe sukcesy. Trzeba pamiętać, że zespół złożony z samych indywidualistów będzie miał problemy ze współpracą. Dobra atmosfera w grupie pracowników również jest dużą motywacją do pracy i ma wielki wpływ na to, jak pracują nasi pracownicy. Przyjazna atmosfera już sama w sobie może zachęcać do pracy. Kiedy między pracownikami będą panowały dobre stosunki, będą oni mieli lepsze podejście do wykonywania obowiązków, a praca będzie wręcz „paliła im się w rękach”.

Aby grupa wzajemnie zachęcała się do pracy potrzebny jest też „duch zespołu”, czyli poczucie wspólnoty w team’ie. Jest on czynnikiem integrującym wszystkich członków oraz daje każdej pojedynczej jednostce oparcie wzmacniające spełnienie potrzeby bezpieczeństwa. To skutkuje z kolei redukcją stresu, mniejszemu popadaniu w skrajne emocje, a także sprawia, że każdy pracownik czuje się potrzebny. Ważne jest, żeby „duch zespołu” był kojarzony ze wspólnym dążeniem do celu.

Nie bez znaczenia jest też dobry przywódca w grupie, który potrafi odpowiednio nią kierować. Praca w zespole idzie szybciej, kiedy każdy zna swoje zadanie i wie dokładnie, co ma robić. Nie ma nic gorszego, niż przerzucanie się obowiązkami i wykłócanie o to kto, jakie zadanie powinien wykonać. Takie nieporozumienia będą sprawiać, że powierzone obowiązki będą nie tylko wolniej wykonywane, ale prawdopodobnie także źle zrobione. Chaos panujący w zespole powoduje, że spada chęć do pracy jego członków, którzy z kolei wykonują swoje zadania mniej starannie. Dobry przywódca grupy będzie wiedział jakie zadanie przydzielić każdej osobie, zgodnie z jego możliwościami oraz zainteresowaniami. Lider zespołu powinien kontrolować proces wykonywania zadania i wszelkie konflikty zagaszać już w zarodku. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych napięć, które negatywnie wpływają na pracę oraz motywację pracowników.

Jednym ze sposobów zachęcania do starannego wykonywania powierzonych obowiązków jest nagroda dla całego zespołu za osiągnięcie celu w określonym czasie.

Stawiając zadanie przed całą, zintegrowaną grupą wszyscy członkowie wspólnie oraz sumiennie pracują na sukces. Jeśli będą oni świadomi, że za poprawne wykonanie obowiązków otrzymają jakieś benefity, możemy być pewni, że wszyscy skupią się na swoim zadaniu i będą chcieli jak najszybciej wykonać to, co do nich należy. Nikt nie chce, żeby zespół poległ z jego winy, co więcej, bardzo możliwe, że jeśli ktoś szybciej wykona swoje zadanie, będzie pomagał reszcie zespołu. Zadanie zostanie nie tylko prędko wykonane, ale każdy dołoży jak najwięcej starań, żeby było zrobione jak najlepiej.

Członkowie zespołu mogą wzajemnie wpływać na siebie i motywować się do pracy. Należy pamiętać więc, aby integrować grupę ze sobą, co pomoże im we wspólnym osiąganiu postawionych przed nimi celów, z kolei mocniejsze więzi sprawią, że w trudnych chwilach będą pomagać sobie wzajemnie, a to przełoży się także na wzmocnienie ich chęci do pracy.