Nowy Model Sprzedaży 3S – strategie najskuteczniejszych sprzedawców

Aneta Wątor

W myśl zasady Pareto, jedynie 20% przedsiębiorców osiąga bardzo dobre wyniki, a ich skuteczność sięga poziomu 80%. Pozostała większość ledwo łączy koniec z końcem. Sfrustrowani swoimi niepowodzeniami i brakiem skuteczności z miesiąca na miesiąc demotywują samych siebie, zespół oraz tracą wiarę w możliwość sukcesu.

Co zrobić, by zaliczać się do grupy skutecznych przedsiębiorców i stale podnosić wyniki sprzedaży? Korzystaj ze strategii najskuteczniejszych sprzedawców, poznasz je podczas webinarium 07.11.2016. Zobacz video zaproszenie:

Czy chcesz:  

  • Zarabiać więcej?
  • Zwiększyć osobistą efektywność w sprzedaży?
  • Poznać 3 najskuteczniejsze techniki sprzedaży?
  • Przetestować nowy model sprzedaży, na którym bazują najskuteczniejsi sprzedawcy?

Cele webinaru:

  • Poznanie modelu sprzedaży 3S, który poprawi Twoją biznesową skuteczność
  • Zwiększenie osobistej efektywności i motywacji do pracy
  • Ulepszenie własnego wizerunku
  • Ćwiczenie umiejętności najskuteczniejszych sprzedawców
  • Nauczenie skutecznych technik sprzedażowych

Zapisz się już teraz na http://motiwator.com/webinary/