Rozwój zawodowy

Aleksandra Grębska

Rozwój osobisty jest niezwykle ważny dla każdego człowieka. Stale chcemy poszerzać swoje horyzonty i wciąż poznawać nowe rzeczy. Właśnie dlatego, także w pracy chcemy zdobywać nowe kwalifikacje. Istotne jest także, aby pamiętali o tym pracodawcy, bowiem poszerzanie kompetencji jest też jednym z ważniejszych czynników motywujących pracowników do efektywnej pracy.

Poszerzanie swoich kompetencji jest procesem, który przebiega w czasie, rozpoczyna się on właściwie już w dzieciństwie i trwa praktycznie przez całe nasze życie. Każdy człowiek z natury pragnie się rozwijać i doświadczać nowych przeżyć – także w pracy. Zabiegamy o nowe stanowiska, wykonujemy nowe obowiązki, a wszystko dlatego, że stagnacja w pracy powoduje, iż powierzone nam obowiązki zaczynamy wykonywać mechanicznie, a przez to mniej starannie. Powinni o tym pamiętać menadżerowie i kierownicy przydzielając zadania swoim pracownikom.

D.E Supera w 1957 roku opublikował 12 twierdzeń, które według niego charakteryzują rozwój zawodowy. Zgodnie z Superą, jest on procesem ciągłym i nieodwracalnym procesem, a kierunek przechodzenia między poziomami uzależniony jest od naszej inteligencji czy pozycji społecznej i ekonomicznej. Uważa on również, że satysfakcja życiowa oraz zawodowa jest ściśle powiązana z tym czy możemy w pracy się wykazać, spełnić, samorealizować.

Można zauważyć, że proces rozwoju zawodowego odbywa się w trzech etapach i są to:

  • okres, w którym jeszcze nie wybraliśmy swojego zawodu

  • etap, w którym zdobywamy niezbędne umiejętności do pracy w wybranym przez siebie zawodzie

  • okres naszej aktywności zawodowej

Te trzy etapy przygotowują nas nie tylko do pracy, ale także do życia społeczno-zawodowego. Uczą nas zdrowej rywalizacji. Warto również zwrócić uwagę na funkcje jakie pełni poszerzanie swoich kompetencji w naszym życiu. Pozwala nam to na zdobywanie nowych doświadczeń, uczy nowych postaw, pozwala na rozwój naszej osobowości, a w późniejszym okresie pozwala przekazywać zdobytą wiedzę następnym osobom.

Będąc pracownikiem ważne jest, aby samemu wykazać chęć poszerzania swoich kwalifikacji. Po pierwsze dlatego, że dobrze to wpływa na nasze życie osobiste, a po drugie stawia nas w dobrym świetle przed naszym pracodawcą. Właśnie dlatego warto samemu zainteresować się dodatkowymi szkoleniami organizowanymi w firmie, a jeśli takich nie ma, poszukać ofert ciekawych kursów, które poszerzą nasze horyzonty. Praca nad sobą i ciągłe poszerzanie swoich kompetencji zawodowych to najlepsza i najbardziej opłacalna inwestycja. Dokształcanie się w interesującej nas dziedzinie na pewno zostanie docenione przez potencjalnego pracodawcę, a my zyskamy większą szansę na zdobycie wymarzonego stanowiska.

Rozwój zawodowy pracowników nie leży jednak tylko w kwestii samych zatrudnionych. Jak już wspominaliśmy powinni o tym pamiętać również właściciele przedsiębiorstw. Możliwość awansu i podniesienie prestiżu zawodowego oraz życiowego jest jednym z istotnych czynników motywujących do pracy. Właśnie dlatego organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, a także rekrutacja wewnętrzna na wyższe stanowiska w firmie jest jak najbardziej pożądana. Liderzy powinni stymulować do rozwoju kompetencji. Nie każdy jednak do końca wie jak to robić, tutaj przydadzą się takie narzędzia jak MOTIVEO. System posiada m.in. kreator programów motywacyjnych, które mogą zawierać również wszelkie niezbędne szkolenia, a także wirtualnego doradcę, który w razie wątpliwości pomoże wybrać najlepszą opcję.

Poszerzanie kompetencji pracowników może mieć początek zarówno z chęci samego zainteresowanego, jak i jego pracodawcy. Wymaga on jednak odpowiedniego zarządzania i włożenia w niego sporo pracy. Bez względu jednak na wysiłek, rozwój zawodowy przynosi wiele korzyści oraz dużo satysfakcji.