Przyjaźń między pracownikiem a pracodawcą

Monika Szczurowska

Przyjaźń między pracownikiem a pracodawcą – na ten temat jest wiele rozbieżnych opinii. Niektórzy uważają, że relacji przyjacielskich nie należy szukać w pracy. Jeszcze inni są przekonani, że wystarczy pogodzić zawodowy profesjonalizm z życiem towarzyskim. Jak jednak poradzić sobie w sytuacji, gdy z naszym podwładnym łączą nas przyjacielskie relacje, a my musimy podjąć radykalne kroki dla dobra firmy?

 

Przyjaźń między pracownikiem a podwładnym to trudne wyzwanie zarówno dla samych zainteresowanych, jak i pozostałych osób w firmie. Może ona być powodem konfliktów, z drugiej strony – znacznie podnieść efektywność pracy zespołu. Wszystko zależy od odpowiedniego podejścia współpracowników oraz zastosowania pewnych granic.

Negatywne skutki przyjaźni z szefem odczuwać mogą dwie strony – podwładny i pracodawca. Nierzadko bywa tak, że współpracownik, który przyjaźni się z przełożonym, jest przekonany o tym, iż może pozwolić sobie na więcej niż inni. To niedojrzałe zachowanie, jakie zwykle prowadzi do wielu konfliktów. Podobną kwestą jest faworyzowanie pomysłów naszego przyjaciela. Podejmując decyzje należy kierować się przede wszystkim dobrem firmy i ogólnym celem projektu.

Jak przyjaźnić się z podwładnym?

Jednym z największych problemów, jaki rodzi przyjaźń między pracownikiem a pracodawcą jest konflikt interesów. Ważne, aby zachować odpowiednią rolę, a co za tym idzie – dystans podczas rozmów dotyczących spraw zawodowych. Ze strony szefa równie nieodpowiednie jest pozyskiwanie od swojego przyjaciela-pracownika informacji na temat pozostałych osób w firmie. Z pewnością niedopuszczalne jest donoszenie czy obgadywanie. To również trudny aspekt dla podwładnego, który sam musi decydować, jakie tematy powinny zostać poruszane podczas spotkać z pracodawcą. Wymaganie od pracującego na niższym stanowisku przyjaciela dodatkowego zaangażowania nie powinno mieć miejsca. W codziennych relacjach w pracy należy unikać konfliktu ról. W firmie pracodawca powinien wejść w rolę szefa, natomiast pracownik przyjąć pozycję podwładnego. Naganne jest także komentowanie i negowanie decyzji osoby na wyższym stanowisku, tylko dlatego, że łączą nas relacje przyjacielskie.

przyjazn miedzy pracownikiem a pracowdawca

Profesjonalizm przede wszystkim

Jak zatem pogodzić przyjaźń z życiem zawodowym? Należy przede wszystkim pamiętać, aby traktować wszystkich współpracowników z takim samym szacunkiem. Faworyzowanie zostanie bardzo szybko zauważone i z pewnością odebrane za brak profesjonalizmu oraz niekompetentność. Dobre relacje mogą wpływać na zwiększenie efektywności naszej pracy, jednak ważne jest tutaj podejście partnerskie, bez mocno widocznej zażyłości z szefem. Mocne charaktery, ugodowość i sumienność w przestrzeganiu jasno określonych granic z pewnością pomogą w zachowaniu odpowiedniej relacji zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Jak podjąć trudną decyzję?

Niestety bywa i tak, że jako pracodawca musisz zwolnić swojego przyjaciela. Jak zatem zachować się w takiej sytuacji profesjonalnie, aby nie urazić bliskiej nam osoby? Przede wszystkim nie unikaj rozmowy w cztery oczy. Zakomunikowanie o zwolnieniu powinno odbyć się bez pomocy osób trzecich. Oczywiście wiąże się to z ogromnym stresem także dla zwalniającego. Jednak to przede wszystkim objaw szacunku i troski o naszego podwładnego, a zarazem przyjaciela. Ważny jest tu odpowiedni sposób zakomunikowania oraz profesjonalne przygotowanie menagera. Paradoksalnie mniej ważne wydaje się tu osobiste podejście i zażyłość. Panując nad emocjami będziecie w stanie uniknąć nieprzyjemniej wymiany zdań, które mogą nadszarpnąć dobre relacje. Warto też oddzielić osobiste emocje od obiektywnej oceny sytuacji.

 

W relacjach między szefem a podwładnym ważny jest profesjonalizm i sprawiedliwe podejście do oceny wyników. Nie można pozwolić sobie na nieodpowiednie komentarze, faworyzowanie czy niesumienne wykonywanie swoich obowiązków. Dobrym pomysłem okazuje się jasne oddzielenie relacji prywatnych z zawodowymi, tak aby na żadnym z tych pól nie doszło do konfliktu ról. Dzięki temu zachowamy odpowiednią atmosferę w pracy, jak i zatroszczymy się o przetrwanie naszej przyjaźni.

Pamiętaj o tym, że przyjaźń między pracownikiem a pracodawcą może funkcjonować, jednak należy szczególnie o nią dbać i uważać, by nie wpływała negatywnie na relacje z pozostałymi członkami zespołu.