Znaczenie premii oraz zasady ich przyznawania

Aleksandra Grębska
Pracodawcy coraz częściej dostrzegają potencjał tkwiący w premiowaniu swoich pracowników i wykorzystują je w swoich przedsiębiorstwach. Zacznijmy od tego czym w ogóle jest premia. Zazwyczaj definiuje się ją jako element wynagrodzenia, przyznawanego jako uzupełnienie podstawy płacy pracownika, której wysokość uzależniona jest od wypełnienia określonych zadań.

Kontynuuj czytanie