Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

captcha


Adres do korespondencji:

ContentHouse
ul. Podole 60
30-394 Kraków
Z dopiskiem: „Biznes Musi Sprzedawać”
Tel.: 12 222 00 09

Materiały niezamówione

  • Wszelkie treści nadesłane do redakcji z inicjatywy użytkownika traktujemy jako materiały niezamówione oraz na zasadzie współautorstwa redakcji „Biznes Musi Sprzedawać” i nadawcy.
  • Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych na łamach „Biznes Musi Sprzedawać”, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji.
  • Redakcja „Biznes Musi Sprzedawać” może dowolnie decydować o publikacji materiałów niezamówionych.