Personal Branding kartą przetargową sprzedaży

Aneta Wątor

 

Jak zbudować unikatową markę osobistą?

Jak skutecznie prezentować siebie i swój produkt?

Co zrobić by klient z tysiąca ofert na rynku wybrał właśnie naszą?

 

Personal branding to umiejętne zarządzanie własnym wizerunkiem. Szkoliłam tą umiejętność pod okiem Marcina Sebastiana Rogowskiego i Katarzyny Pabian na warsztacie „Personal Branding & PR Managera”, organizowanym przez firmę doradczo-szkoleniową ARK Skills Corporation.

Na co sprzedawcy osobisty branding?

Można by się zastanawiać. Jednak, w dzisiejszych czasach sprzedaż nie istnieje bez odpowiedniego wizerunku. To dlatego opakowanie ma istotne znaczenie. Marka osobista jest wizytówką każdej osoby, bardzo ważne jest umiejętne zaprezentowanie wszystkich swoich talentów. Proces budowania marki osobistej można przyrównać do diamentu. Zanim trafi na rynek, zostaje wydobyty, następnie drobiazgowo poddany ocenie innych. Kiedy kamień jest już oszlifowany, zastanawiamy się jak najlepiej pokazać jego piękno i blask. Na koniec dokonujemy wyboru środków zaprezentowania produktu klientom.

Dlaczego personal branding jest niezbędny każdemu sprzedawcy?

Jeśli nie odkryjemy w sobie tego co w nas najcenniejsze, co warto ukazać, podkreślić, komunikować światu i nie znajdziemy odwagi by się odkryć pozostaniemy tylko nieoszlifowanym kamieniem.

Jak dokonać osobistego personal brandingu?

Nasza unikatowa marka ma szansę powstać po długim i przemyślanym procesie rozpoczynającym się od odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nas samych. Świadomość siebie oraz nieustanna praca nad sobą są gwarantem wykonania przemyślanej strategi ułatwiającej osiągnięcie zamierzonego celu.

Zacznij od odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Jakie posiadam talenty, jakie ograniczenia? Patrz z pryzmatu swoich umiejętności, pasji, wykształcenia. Pamiętaj, że warto wyróżniać się od innych, co dokładnie wyróżnia Ciebie? Uwidocznij to.

Jeśli sklasyfikowałeś już swoje mocne i słabe strony, pozwól zrobić to innym. Odpowiedz na pytania: Jak postrzegają mnie inni? Zapytaj najbliższych ze środowiska prywatnego, oraz zawodowego, co sądzą na twój temat. Jakimi przymiotnikami Cię określą? Nie zapominaj o tych, którzy Cię nie znają, czyli: Jak twój wizerunek postrzegany jest w sieci?

Trzeci zestaw pytań odnosi się do wizji, misji i wartości. Co chcę osiągnąć w przeciągu 2, a co w przeciągu 5 lat? Po czym dokładnie poznam, że cel jest osiągnięty? Czy działam zgodnie z moją misją? Na jakich wartościach oprę swoją unikatowość? Z jakimi markami chcę być kojarzony? Jest różnica pomiędzy Bmw a Volvo prawda? Z czym kojarzone są te marki? Produkt ten sam, jednak zaspokaja różne potrzeby. Pierwsza marka trafia do klienta premium, druga zaś jest doskonała dla osoby ceniącej wartości rodzinne. Zastanów się jakie są twoje ulubione marki i dlaczego akurat te. Dokonuj świadomych wyborów. To czego masz świadomość, możesz kontrolować. To zaś czego nie jesteś świadom kontroluje Ciebie.

Kolejny zestaw pytań dotyczy ludzi w otoczeniu których przebywamy: Kim jest moje środowisko? Czym Ci ludzie się wyróżniają, jakie mają cechy wspólne, za co ich cenię? Czy w ich środowisku rosnę czy narzekam zamiatając problemy pod dywan?

Ostatni zestaw pytań dotyczy naszych autorytetów: Na kim mogę się wzorować? Z kogo czerpać przykład i inspirację?

W sprzedaży ważne jest nie tylko co sprzedajemy, ale jak to robimy. Jaką wartość przekazujemy klientowi i z jakimi emocjami go zostawiamy.

Każdy sprzedawca powinien pracować nad swoją marką osobistą. Wiedzieć jak zaprezentować siebie i wzbudzić zainteresowanie Klienta. Spójność, naturalność, jasny przekaz, indywidualność. To wszystko podstawy na których należy budować nasz wizerunek. Warunkiem bycia autentycznym jest znajomość i świadomość siebie, oraz stała praca nad ulepszaniem własnych możliwości. W końcu sprzedaż zaczynasz od samego siebie.

Zatem, co łączy wizerunek i sprzedaż?

Jedno słowo: Skuteczność.