Problemy i wyzwania branży dźwigowej w Polsce

Redakcja

Branża urządzeń dźwigowych dostarcza narzędzia do rozwoju różnych sektorów przemysłu. Niestety jej rozwój jest hamowany przez skomplikowane przepisy, brak wyspecjalizowanej kadry czy słabą innowacyjność. Z jakimi problemami boryka się branża? I jaki jest kierunek jej rozwoju?

Skomplikowane przepisy i wymagania ustawodawcy

Branża dźwigowa obwarowana jest skomplikowanymi przepisami, m.in. wynikającymi z prawa unijnego. Jest to związane głównie z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy obsłudze sprzętu. Producenci muszą spełniać szereg norm. Główne wymagania to międzynarodowy certyfikat ISO 9001, zapewniający zachowanie kontroli nad jakością oferowanych produktów. Oprócz tego w zakresie przygotowywania urządzeń do pracy w trudnych warunkach, dostosowuje się je do specyfikacji zawartych w poszczególnych dyrektywach stosowanych dla pracy w warunkach morskich (SOLAS) czy też choćby w rejonach o występowaniu wybuchowej atmosfery (ATEX). Trzeba przyznać, że Polska ma jedne z najostrzejszych dyrektyw w tym zakresie, w porównaniu np. do przepisów brytyjskich. Na ich straży stoi Urząd Dozoru Technicznego – podmiot, który dokładnie kontroluje wprowadzane do sprzedaży urządzenia, wymagając od ich producentów sporządzania szczegółowej dokumentacji.

Brak wykwalifikowanej kadry

Kolejny problem, z jakim styka się branża w Polsce, to brak wystarczającego zaplecza wykwalifikowanych specjalistów. Branża oferuje dobre perspektywy rozwoju zawodowego, co wiąże się również z dobrymi zarobkami. Mimo to, brakuje wystarczającej ilości ekspertów, którzy mogliby przyczynić się m.in. do wzrostu innowacyjności tego sektora.

Brak otwartości sektora na potrzeby klientów

Wraz z rozwojem rynku w wielu obszarach zwiększają się także oczekiwania konsumentów względem oferowanych towarów i usług. Tyczy się to wielu branż, także branży dźwigowej. Klienci są gotowi zapłacić więcej, ale oczekują produktu dopasowanego do ich potrzeb.
Widać to zwłaszcza w coraz liczniejszych zapytaniach ofertowych dotyczących projektowania sprzętu pod konkretne zadania, począwszy od prostych wciągarek unoszących ciężary liczone ledwie w kilogramach, poprzez poruszające się na specjalnych szynach dźwigi umożliwiające unoszenie setek ton, skończywszy na wciągarkach pracujących na pełnym morzu, bądź też głęboko pod powierzchnią ziemi w kopalnianych szybach. Klienci bardzo cenią elastyczność – przyznaje Sebastian Przygoda, Manufacturing Director, Red Rooster Poland.
Zdecydowanie większa część branży prowadzi produkcję taśmową. Każde indywidualne zamówienie niezgodne ze standardem zaburza plany produkcyjne, generując dodatkowe koszty.

Mała ilość innowacji technologicznych

Można powiedzieć, że rozwój technologiczny w branży dźwigowej zatrzymał się 20 lat temu. Powielane są narzędzia i maszyny, brakuje innowacji, które zrewolucjonizowałyby rynek. Z tego powodu oferta wielu producentów niestety nie spełnia wymagań innowacyjności; dalej produkuje się urządzenia taśmowo i na szeroką skalę nie szukając ani stosując rozwiązań, które podniosłyby jakość produkowanych sprzętów.

Wizja przyszłości

Zdecydowanie indywidualizacja produkcji to przyszłość branży dźwigowej, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Należy upatrywać odchodzenia od seryjnej produkcji na rzecz wdrażania standardów, pozwalających na dopasowywanie produkowanych urządzeń do konkretnych zastosowań. Zwiększają się także rygory dotyczące bezpieczeństwa pracy czy ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Przewiduje się, że w przeciągu najbliższych lat branża dźwigowa może przejść może nie rewolucyjne, ale z pewnością widoczne zmiany w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań opartych o technologie dostosowywane do potrzeb poszczególnych klientów.

Red Rooster Poland

Red Rooster Poland to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji, sprzedaży, wynajmie i serwisie urządzeń dźwigowych. W ofercie znajdują się: wciągniki (pneumatyczne, elektryczne i ręczne), wagi przemysłowe (wagi tensometryczne, dynamometry), urządzenia pomiarowe, nawijarki lin, zestawy dźwigowe, wciągarki łańcuchowe, haki, zblocza, wózki jezdne i systemy sterowania. Oddziały Red Rooster ulokowane są w Szkocji i Anglii a od niedawna także w Polsce, obsługując niemal 3000 klientów z 36 krajów. Zakres działalności Red Rooster Polska obejmuje Europę Środkowo-Wschodnią.