Jak zadbać o zdrową rywalizację w pracy?

Monika Szczurowska

Zdrowa rywalizacja skutkuje większym zaangażowaniem, motywacją oraz przekłada się na efektywność pracy. Dlatego też dobrze prosperująca firma dba o odpowiedni poziom konkurencji między współpracownikami. Poznaj kilka metod, które zapewnią dobrą atmosferę w Twojej firmie i pobudzą pracowników do działania.

Aby zwiększyć zaangażowanie pracowników, warto stworzyć odpowiednie środowisko sprzyjające zdrowej rywalizacji. Istota dobrego współzawodnictwa polega na tym, by mobilizować siebie i w ten sposób pośrednio podwyższać motywację u innych członków zespołu. Warto również pamiętać, że według badań atmosfera rywalizacji dobrze wpływa na wykonywanie zadań prostych. W przypadku tych wymagających kreatywności lub charakteryzujących się większym stopniem zaangażowania, zdecydowanie lepiej sprawdza się model współpracy.

Rywalizacja przez zabawę

Konkurencja między współpracownikami jest rzeczą naturalną. Każdy z nas chce być doceniany za swoje osiągnięcia. Dlatego ważne jest, żeby atmosfera w miejscu pracy nie była śmiertelnie poważna. Komfort pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i sprawia, że jesteśmy bardziej wydajni. Jednak skupienie się wyłącznie na budowaniu dobrych relacji, przynosi zgubne konsekwencje. Miejsce pracy, to miejsce działania i osiągania wyznaczonych celów, dlatego warto poświęcić swój czas na zbudowanie motywującego oraz przyjaznego toczenia.

Monitoruj

Przyjrzyj się, jak działa współpraca w Twojej firmie. Zwróć uwagę nie tylko na wyniki, ale także na wzajemne stosunki między pracownikami. Jeśli widzisz, że Twój zespół jest wypalony, brak mu motywacji przez ciągłą konkurencję – reaguj. W dłuższej perspektywie rywalizacja może przynieść niekorzystne skutki, obniżając znacząco efekty pracy oraz psując atmosferę i relacje między współpracownikami. Warto wtedy skupić się na budowaniu współpracy.

Rywalizacja w zespołach jest z reguły bardziej kreatywna

Rywalizacja zespołowa

Konkurencja między poszczególnymi osobami stanowi większe zagrożenie niż rywalizacja w zespołach. Grupy powinny być różnorodne, dzięki czemu będą bardziej efektywne oraz umożliwią pracownikom wymianę doświadczeń.

Co ma wspólnego drużyna futbolowa z budowaniem zespołu pracowników? Przeczytaj!

Takie działanie zachęca do współpracy i wymiany myśli. Rywalizacja w zespołach jest też z reguły bardziej kreatywna, gdyż zapewnia różnorodność działania.

Zachęcaj do konkurencji z samym sobą

Osoby, które są nastawione na konkurencję z samym sobą oraz na bicie własnych rekordów są zazwyczaj bardziej zmotywowane. Tego typu rywalizacja sprawia, że się rozwijamy oraz szybciej osiągamy zamierzone cele. Należy obserwować własne błędy i wyciągać z nich istotne wnioski. Daje to dużo motywacji do pracy nad sobą i chęć dalszego udoskonalania swoich umiejętności.

Najważniejszy jest ostateczny cel

Niekiedy ekscytacja związana ze współzawodnictwem może przysłonić ostateczny cel naszej pracy. Przykładowo kupienie na obsłudze jak największej liczby klientów, może skutkować obniżeniem jakości usług.

Czym zjednać sobie zespół? Przeczytaj! 

Należy więc wyważyć to działanie, dzięki czemu zagwarantujemy zdrową rywalizację i zadbamy o jakość naszej marki.

Nagrody za dobre wyniki w pracy

Warto wprowadzić system nagród za dobrą i efektywną pracę. Jednak dla każdej z grup co innego będzie satysfakcjonującą gratyfikacją. Dla jednych będzie to pochwała na forum firmy, dla innych wyjście w piątkowe popołudnie, a dla niektórych np. bonusy, karnety do kina lub dodatkowe dni urlopowe. Przede wszystkim należy zorientować się, jaki system motywowania jest najbardziej efektywny dla poszczególnych pracowników. Sprawdź, jak to wygląda w Twojej firmie i na tej podstawie dostosuj nagrody.

Skutki niezdrowej rywalizacji

Zdrowa rywalizacja w pracy przyczynia się do jej efektywności. Co jednak w przypadku, gdy pracownicy nie przestrzegają reguł konkurencji? Przede wszystkim zwiększa to poziom stresu w pracy, prowadzi do poczucia ciągłego lęku, braku stabilizacji, a w konsekwencji do wypalenia zawodowego. Być może krótkofalowo przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy, jednak prawdopodobnie pracownicy szybko poczują się przytłoczeni ciągłą rywalizacją. Osoby, które mocno skupiają się na tym, aby ich działania były wyróżnione, są skoncentrowane wyłącznie na własnych korzyściach. Przez to obniżają swoją kreatywność, elastyczność w działaniu oraz znacznie wolniej uczą się nowych rzeczy. Niestety bardzo często wynikiem takiego działania jest presja wywierana przez pracodawcę. Konieczność ciągłego sprawdzania się, walki o swoją pozycję i udowadniania własnej wartości są bardzo wyczerpujące. Istnieje jednak nieliczna grupa, która z łatwością odnajduje się w takich sytuacjach oraz wymaga ciągłej presji ze strony kierownictwa.

Jak efektywnie motywować swoich pracowników? Przeczytaj!

Warto zatem skupić się na zbudowaniu dobrej atmosfery w firmie. Tak jak w sporcie, tak też w firmie, pracownicy powinni trzymać się konkretnych reguł. Dlatego też, każdy z uczestników musi mieć równe szanse na wygraną, nikt nie może być dyskryminowany, nie korzystać z dopingu czy ze specjalnych przywilejów, a reguły współzawodnictwa pozostają jasne i niezmienne w trakcie jej trwania. Gwarantuje to efektywność pracy, zmotywowany zespół oraz dobrą atmosferę w firmie.