Motywacja do działań CSR w MŚP

Redakcja

Według badań przeprowadzonych na małych i średnich przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność w zakresie CSR, najważniejszą motywacją do prowadzenia tego typu działań są korzyści dla firmy.

Oczywiście, w zależności od wielkości firmy i struktury zarządczo – pracowniczej, intencje i motywacje do działań na rzecz ludzi czy instytucji potrzebujących pomocy są różne. W bardzo małych, często rodzinnych firmach, motywacją jest raczej „potrzeba serca” i wyraz utożsamiania się z celem, który popiera taki przedsiębiorca. Czym jednak większe przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest świadomy przedsiębiorca, i który w dodatku ma w swojej firmie osobę, potrafiącą prowadzić i zarządzać wizerunkiem przedsiębiorstwa, tym świadomość wpływu działań CSR na wizerunek firmy jest większa, a co za tym idzie jej szanse na zwiększenie realnych dochodów są większe.

Dlaczego?

Choć często działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu są powodowane chęcią „zabłyśnięcia” w środowisku lokalnych pracodawców, pokazania, że „stać mnie na taki gest” i nie epatowania swoimi zarobkami, to jednak akcje podjęte na rzecz lokalnego klubu sportowego, szkoły czy domu dziecka są bardzo dobrze postrzegane przez lokalną społeczność. W takim przypadku, za pozytywnym postrzeganiem firmy idą większe ilości potencjalnych klientów. A jak wiadomo, większa ilość potencjalnych klientów to prosta droga do zwiększania przychodów przedsiębiorstwa i stworzenia relacji klient – przedsiębiorstwo opartej na lojalności i wzajemnym zaufaniu.

W jaki sposób?

No dobrze, ale jak rozpocząć działania odpowiedzialne społecznie w sposób korzystny dla obu stron? Oczywiście, nasze działania CSR muszą być wpisane w ogólną strategię naszej firmy. Na samym początku, przedsiębiorca musi wyznaczyć kierunek i ogólne ramy działania. W skrócie oznacza to odpowiedź na kilka podstawowych pytań: z kim, dla kogo, po co, za ile i jak? Jeżeli dokładnie określimy komu chcemy pomóc, jak to zrobimy i jakie korzyści chcemy z tego tytułu osiągnąć, nasza społecznie odpowiedzialna działalność z pewnością przyniesie korzyści obu zainteresowanym stronom. Oczywiście, osiągnięcie korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci umocnienia pozytywnego wizerunku wśród dotychczasowych klientów, zwiększenia liczby potencjalnie zainteresowanych naszą ofertą osób czy budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnej firmy jest przede wszystkim możliwe dzięki działaniom medialnym, które nasze przedsiębiorstwo musi regularnie przeprowadzać. W przypadku MŚP, mamy na uwadze w szczególności media lokalne i regionalne. Gazety, ogłoszenia w radio czy nawet krótkie wspomnienie akcji społecznej wspieranej przez nasze przedsiębiorstwo w lokalnej telewizji dociera do odbiorców niemal codziennie. Wraz z rozpropagowaniem samej akcji „nasza” obecność w mediach rośnie, niejako bezkosztowo.

Podsumowanie


W Zachodniej Europie, działania przedsiębiorstw w obrębie CSR są bardzo powszechne, zarówno w wielkim biznesie jak i w sektorze MŚP. W naszym kraju społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie dbania o wizerunek i pozyskiwania nowych klientów nie jest jeszcze powszechnie znany. Nie oznacza to jednak tego, że firmy z branży MŚP nie powinny takich działań prowadzić. Dobrze zaplanowana strategia przyniesie niewątpliwe korzyści obu stronom: wymierną pomoc finansową czy logistyczną dla osób czy instytucji potrzebujących wsparcia, a nam, choć w długookresowym wymiarze, przyniosą wzmocnienie pozytywnego wizerunku wśród dotychczasowych klientów oraz zdobywanie nowych, a co za tym idzie zwiększenie przychodów oraz racjonalizację kosztów związanych z promocją i reklamą naszej działalności. Jednak w działaniach społecznych powinniśmy pamiętać o pracownikach, ich rozwoju zawodowym i motywacjach. Dobrze przeszkoleni, zadowoleni pracownicy tworzą bezcenny kapitał społeczny, który także wpisuje się w odpowiedzialność społeczną. Często także możemy usłyszeć opinie, że działania CSR to taki „sprytny PR” prowadzony bez przekonania i szczerych zamiarów. Ale czy w przypadku niewątpliwych obustronnych korzyści takie dywagacje są ważne?

Artykuł powstał w oparciu o raport  dr Grzegorza Barana z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Motywacja do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań w sektorze MŚP”.