Plusy i minusy prowizyjnego systemu wynagradzania

Aleksandra Grębska

W zależności od przedsiębiorstwa, wykorzystuje się różne systemy wynagradzania swoich pracowników. Jest to zależne od wielu czynników, takich jak chociażby polityka firmy. Każdy system różni się od siebie i jak każda możliwość ma swoje pozytywne, jak i negatywne aspekty.

Jedną z możliwości wynagrodzeń jest system prowizyjny. W tym przypadku płaca pracownika uzależniona jest od jego indywidualnych osiągnięć. Może to być procent od sprzedaży czy wynagrodzenie w zależności od wykonania określonego planu. Pracownik otrzymuje więc wynagrodzenie za wykonane zadania, tylko jeśli spełni wyznaczone cele albo chociaż ich część. Takie wynagrodzenie może być wypłacane pracownikom miesięcznie bądź też w dłuższych okresach czasu. Należy jednak pamiętać, że prowizyjny system wynagrodzeń jest możliwy jedynie, jeśli w przeliczeniu na miesiąc płaca jednego pracownika nie jest niższa niż minimalna krajowa. Tylko wtedy jest to zgodne z prawem.

System ten, jak każdy z systemów ma swoje plusy i minusy. Zaletą tego rozwiązania dla pracodawcy jest bezsprzecznie wypłacanie wynagrodzenia uzależnionego od rzeczywistych, mierzalnych wyników danego pracownika. Pojawia się tu też jednak wada w przypadku naszego podwładnego, który żyje w wielkiej niepewności w związku z tym, że do końca nie wie, jak wysoka będzie jego płaca, bowiem każdego miesiąca może ona ulegać zmianie. Z drugiej jednak strony, pracownicy wyróżniający się na tle swoich kolegów są lepiej opłacani, co może skutecznie motywować pozostałą grupę do efektywniejszej pracy. Poza tym, jak już można zauważyć prowizyjny system jest skutecznym motywatorem do działania, pozwala skupić się na osiąganiu założonych celów i coraz sprawniej wykonywać powierzone zdania. Taki rodzaj płacy pozwala też znacząco redukować koszty w firmie. Osiągnięte wyniki przynoszą bowiem korzyści całemu przedsiębiorstwu. W obliczaniu płac w systemie prowizyjnym pomocnym narzędziem może być Motiveo. Usługa ta w sposób przejrzysty określa premie uzależnione od wysokości sprzedaży, a także pozwala na dostęp do raportów dotyczących realizowanych sprzedaży. Dzięki temu w każdym momencie możemy sprawdzić, jakie wynagrodzenie należy się danemu pracownikowi, a także w jakim stopniu zrealizował plan. Także pracownik może na bieżąco monitorować postęp swojej pracy i planować działania tak, by otrzymać jak największe wynagrodzenie.

Motywacja do działania jest dużym plusem tego systemu, jednak jest to zachęta do działań indywidualnych. Decydując się na system wynagrodzenia prowizyjnego musimy mieć świadomość, że wśród pracowników może pojawiać się niechęć do pracy grupowej, bowiem każdy walczy o jak najwyższe wynagrodzenie dla samego siebie. Przez to istnieje duże prawdopodobieństwo do występowania niezdrowej atmosfery w biurze oraz problemów w komunikacji grupowej. Ponadto wiele osób wciąż obawia się prowizyjnego systemu wynagrodzeń, z obawy przed niepewnym rynkiem i możliwością niewykonania założonego planu. Trudno ukryć, że aby uzyskiwać pożądane przez nas wynagrodzenie potrzebujemy odpowiedniego doświadczenia. Niemniej jednak, mimo tego, że początki bywają trudne, system ten może przynieść naprawdę duże korzyści finansowe zarówno przedsiębiorstwu, jak i jego pracownikom.